cursuri

Operatori incepatori

Operatori avansati

Ajutor si analist
programator

AutoCad 2004 2D

Administrator retele

Contabilitate informatizata

alte informatii

Prezentare

SC Cadis SRL a fost infiintata in anul 1992 cu intentia de a oferi servicii in informatica denumirea fiind rezultata din abrevierea urmatoare: Computer Aided Design & Informatics System. Serviciile informatice prestate de la inceput au fost cele de creare aplicatii contabile, aplicatii specifice necesare regiilor de apa si salubritate. Din anul 1998 firma si-a diversificat activitatea intrind in cadrul firmelor ce asigura calificarea si specializarea in diverse domenii IT, fiind centru zonal al CPI SA (Centrul de Pregatire in Informatica Bucuresti).
Totodata sintem membri fondatori ai ANEFI (Asociatia nationala de educatie si formare in informatica). Pina in prezent au fost scolarizate peste 2500 de persoane adulte, fiind parte activa in doua programe nationale de reconversie sociala pentru cel putin 700 de persoane.

In paralel cu activitatile mai sus mentionate firma a asigurat suport tehnic si logistic pentru achizitie si intretinere echipamente IT atit din punct de vedere Hardware cit si Software. Dupa anul 2004 in activitatea firmei a intrat si suportul online pentru echipamente IT, asistenta software Microsoft (sisteme de operare si aplicatii desktop).